Information is updated!

Information is updated!  (12/23/2013)

Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản thực phẩm Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn do rào cản về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sáng nay (20/12), tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương),