Phương pháp xác định hàm lượng béo Gerber

Phương pháp xác định hàm lượng béo Gerber  (11/01/2014)

Chất béo được tách ra từ sữa bột có chứa chất béo thông qua việc bổ sung H2SO4. Chất béo tách được bằng cách sử dụng Isoamyl alcohol và ly tâm. Hàm lượng chất béo được đọc trực tiếp trên butyrometer chuyên dụng.
Phương pháp xác định hàm lượng đạm

Phương pháp xác định hàm lượng đạm  (11/01/2014)

Phần mẫu thử được phân hủy bằng hỗn hợp của acid H2SO4 đậm đặc và K2SO4, CuSO4.5H2O, Amoniac giải phóng được chưng cất trong dung dịch acid Boric (H3BO3) dư, và sau đó dung dịch này được chuẩn độ bằng acid HCl.
Phương pháp xác định hàm lượng ẩm

Phương pháp xác định hàm lượng ẩm  (11/01/2014)

Hàm lượng ẩm của bột là phầm trăm của khối lượng mất đi sau khi sấy ở 1020C  cho đến khi khối lượng bột không thay đổi. Sấy khô mẫu cho đến khối lượng không đổi ở 1020C ± 2oC trong khoảng 4h. Tiếp tục sấy khô cho đến khi nào khối lượng giữa 2 lần sấy không vượt quá 0.5mg.
Trang 1 / 3 1 2 3 »