Quản lý Phương pháp kiểm tra Coliform và Escherichia Coli

30/12/2013
1. Nguyên tắc
- Phương pháp sử dụng đĩa cấy vi sinh môi trường khan và gel ẩm nước hòa tan. Mẫu kiểm tra pha loãng đã được thêm vào đĩa với 01 tỉ lệ là 1ml/đĩa. Ấn miếng trải bằng nhựa đặt lên tấm film, trải mẫu đều khắp diện tích 20 cm². Chất làm đông làm đĩa được đông lại, đĩa được ủ và sau đó đếm khuẩn lạc.  2. Phạm vi áp dụng
- Xác định Coliform và E.coli trong tất cả các dòng sản phẩm Non Dairy Creamer.

3. Tài liệu tham khảo
- AOAC Official method 991.14 –  Coliform and Escherichia coli Counts in Foods – Dry rehyratable Film Methods

4. Dụng cụ và thuốc thử
- Đĩa Petrifilm E.coli/Coliform count
- Miếng trải bằng nhựa – dùng để trải mẫu đều khắp diện tích đĩa
- Pipets thể tích hút 1 ml
- Dung dịch đệm Peptone. Hấp tiệt trùng ở 1210C trong 15 phút.5. Chuẩn bị mẫu huyền phù
- Chuẩn bị dung dịch vô trùng với tỷ lệ 1:10 (10 g/ 90 ml dung dịch đệm pepton)
- Chuẩn bị thêm để pha loãng theo yêu cầu. Thông thường, pha loãng tỷ lệ 1:10 hay 1:100.

6. Phân tích
- Lấy đĩa Petrifilm để trên bề mặt phẳng, kéo tấm film bên trên lên và cấy truyền 1 ml mẫu huyền phù lên trên trung tâm đĩa.
- Cẩn thận cuộn nhẹ tấm film bên trên xuống. Phân tán mẫu huyền phù khắp vùng tăng trưởng bằng cách ấn nhẹ trung tâm miếng trải bằng nhựa.
- Để yên đĩa trong 1 phút cho gel đông lại.
  • Đối với Coliform: Nhiệt độ 350C ± 10C trong 24 ± 2 h  
  • Đối với E.coli: Nhiệt độ 350C ± 10C trong 48  ± 4 h
- Trong tủ ấm, vị trí đĩa đặt nằm ngang, hướng thẳng lên, không chồng quá 20 đĩa.

7. Kết quả
- Có thể sử dụng kính lúp có đèn chiếu sáng đếm khuẩn lạc dể dàng.
- Coliform: Khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí, khuẩn lạc màu đỏ không kèm bọt khí không phải là Coliform.
- E.coli: Khuẩn lạc màu xanh kèm bọt khí, khuẩn lạc màu xanh không kèm bọt khí không phải là E.coli
- Đếm tất cả số khuẩn lạc có thể đếm được trong đĩa.
- Tổng Coliform và E.coli trong 1g mẫu:

A (CFU/g) = N*k

Trong đó:
A: Số tế bào (đơn vị) hình thành khuẩn lạc trong 1g.                                   
N: Tổng số khuẩn lạc đếm được trên đĩa (hay trung bình số khuẩn lạc trên đĩa nếu thực hiện 02 đĩa song song cùng 01 mẫu)
k: Hệ số pha loãng mẫu


Trang 1 / 2 1 2 »