Công ty AFI đã tổ chức chương trình Team building cho toàn thể nhân viên tại Nha Trang

03/01/2014
Trong 3 ngày 20-23/8/2013, công ty AFI đã tổ chức chương trình  Team building cho toàn thể nhân viên tại Vinpearl Land và Bãi Dốc Lết Nha Trang. Với Chủ đề AFI trong trái tim tôi, chương trình Teambuilding đã thành công với các hoạt động ngoại khóa xây dựng tinh thần đồng đội WIN-WIN trong toàn tập thể công ty, truyền nhiệt huyết làm việc và chia sẽ trong mỗi thành viên đồng thời gắn kết các bộ phận với nhau đồng lòng vì mục tiêu chung. Đêm Gala tại Hòn Con Sẽ Tre ôn lại các hoạt động của công ty từ ngày bắt đầu xây dựng đến nay đã để lại nhiều cảm xúc và truyền tinh thần gắn kết trong tất cả nhân viên cùng Ban Lãnh Đạo