Gulfood 2013

03/01/2014


Được phát triển qua hơn 25 năm, Gulfood đã được đánh giá cao bởi các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đem lại hiệu quả của hoạt động đầu tư. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ thị trường Trung Đông, Nam Á và Châu Phi, Gulfood cung cấp một sân chơi tuyệt vời cho hoạt động thương mại và tìm nguồn cung cấp hàng hóa cũng như dịch vụ, nơi các nguồn hương liệu tìm thấy được các mối làm ăn trên trường quôc tế. Gulfood giúp doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực công nghiệp từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, từ ngành bán lẻ thực phẩm đến dịch vụ nhà hàng – khách sạn trong khu vực cũng như toàn cầu gặt hái được những thành công tôt đẹp trong tương lai.

AFI đã tham dự sự kiện này với tư cách là khách tham quan và cũng đã tìm kiếm được cơ hội kết nối với nhiều đối tác tiềm năng. Điều này đã giúp chúng tôi phát triển thêm những bạn hàng mới và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.